sobota, 20. januar 2018

Cilji 2017/18

NAČRTOVANJE PROGRAMA ZDRAVE ŠOLE

Sistematično načrtovanje:
 • Sodeluje ves tim ZŠ
 • Minuta za zdravje
 • Prioritete – rdeča nit (gibanje, zdrava prehrana, skrb za duševno zdravje)
 • Spremljanje izvajanja dejavnosti
Namen:
 • Izboljšati medosebne odnose
 • Zmanjšati stres
 • Boljše fizično in telesno počutje
 
Cilji:
Pridobiti informacije, znanja in veščine za zdrav življenjski slog (poudarek na zdravi prehrani, telesni dejavnosti in skrbi za zdravje).
 
Aktivnosti:
 • Minuta za zdravje
Tematske aktivnosti:
 • Svetovni dan hrane (16.10.17), zajtrk za vse učence, učitelj ter ostale delavce šole.
 • Dan boja proti Aidsu (1.12.17), razdeljevanje rdečih pentelj in propagandnega materiala.
 • Svetovni dan zdravja(7.4.17) : Vsak je sam odgovoren za svoje zdravje, rdeča nit razrednih ur. Predavanje medicinske sestre ZD Ptuj (Tema:Hrup)
 • Urejanje info točke.
Ciljna skupina:
 • Učenci, učitelji
Kanali:
 • Razredne ure, plakati, objave na spletni strani šole, šolski radio.
Evalvacija:

 • Sodelovanje vseh vključenih (učenci, učitelji)
 • Vprašalnik ob zaključku šole
 • Vnašanje podatkov v spletni obrazec 1Ka

 • Naša šola je že od leta 1998 v mednarodnem projektu zdravih šol.
 • Pri načrtovanju si prizadevamo za uresničitev vseh 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol.
 • Za načrtovanje in evalvacijo projekta skrbi šolski tim, ki ga sestavljajo strokovni delavci šole in zunanji člani.
 • Pri samem načrtovanju projektov dajemo velik pomen preventivnim dejavnostim na področju:
 • Duševnega zdravja
 • Zdrave prehrane
 • Gibanja
 • Medsebojnih odnosih in nenasilne komunikacije
Rdeča nit za šol. leto 2017/18 je nadaljevanje oz. nadgradnja gibanja, prehrane in duševnega zdravja.

Šolsko leto 2017/18
 

Svetovni dan hrane

SVETOVNI DAN HRANE , ki ga obeležujemo 16. oktobra , bo v okviru Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO) letos potekal p...