četrtek, 8. november 2018

Nacionalno srečanje ob 25. obletnici Slovenske mreže zdravih šol, 7. novembra 2018 v Termah Zreče 

 
Naša šola je v mednarodni projekt Zdravih šol vstopila leta 1998. Letos praznujemo dvajset let. Za uspešno sodelovanje v tem projektu smo prejeli priznanje. 

 

OD ČEBELNJAKA DO TREBUŠNJAKA 

Nacionalno srečanje ob 25. obletnici Slovenske mreže zdravih šol, 7. novembra v Termah Zreče (sedmošolka Tia Pleteršek)


 
Na stojnici bodo učenci s fotografijami predstavili obhodno vadbo z različnimi orodji na šolski trim stezi.
 
Prav tako tudi šolski čebelnjak in peko medenih dobrot v okviru interesne dejavnosti : zdrava prehrana in čebelarstvo. 
 
 
Izdelki:
 •  medenjaki
 •  različne vrste medu
 •  zloženke
 •  recepti
Dejavnosti:
 • fotografije
 • predstavitev šolskega čebelnjaka 
 • predstavitev trim steze
 • kratek kviz


 
 
Vodja zdrave šole: Marija Meklav

nedelja, 30. september 2018

Načrtovanje ZŠ 2018/19

Zdrava šola

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo sledili 12 ciljem Zdrave šole in jih uresničevali skozi različne dejavnosti v okviru šole pa tudi širše.
 
Cilji Zdrave šole:
 1. Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbimo za vsestranski razvoj medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj in učenci med seboj.
 3. Trudimo se, da bi socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence spodbujamo k različnim dejavnostim tako, da sami oblikujejo raznovrstne pobude.
 5. Izrabimo čim več možnosti za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbimo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
 8. Aktivno podpiramo zdravje učiteljev.
 9. Trudimo se upoštevati, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo vedenje.
 10. Trudimo se upoštevati vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri zdravju otrok.
 11. Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko pomagajo in svetujejo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Sodelujemo s šolsko zdravstveno službo in zobozdravstveno službo in       lokalno skupnostjo.

Namen Zdrave šole je predvsem vključiti vsebine zdravega življenjskega sloga v šolski prostor na različne načine:

 • Preko učnega načrta
 • Preko skritega učnega načrta, kjer so pomembni predvsem medsebojni odnosi in nenasilna komunikacija ter kulturno reševanje sporov, šolska pravila, dolžnosti, zdrav način prehranjevanja, gibanje…
 • Preko dejavnosti v šolskih projektih: Shema šolskega sadja, Comenius, mediacija…
 • Sodelovanje s starši, ućitelji, predstavniki lokalne skupnosti – občino, Zdravstvenim domom Ptuj…

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI  V OKVIRU PROJEKTA ZDRAVA ŠOLA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019


PROJEKTI
 • MEDIACIJA (medsebojni odnosi in nenasilna komunikacija)
 • SIMBIOZA (medgeneracijsko sodelovanje)
ZDRAVA PREHRANA
 • Raznolika in zdrava šolska prehrana
 • Tradicionalen slovenski zajtrk
 • Odnos do hrane
 • Sadje pri vsakem obroku
 • Spodbujanje pitja vode
 • Zmanjševanje uživanja soli, maščob, sladkorja, aromatiziranih brezalkoholnih pijač, hitre hrane
SKRB ZA ZDRAVJE

 • Redni sistematski pregledi in cepljenja
 • Preprečevanje širjenja okužb z navajanjem na ustrezne higienske navade
 • Ozaveščanje pomena pravilnega umivanja rok
 • Cepljenje deklic v 6. razredu (HPV-virus)
GIBANJE
 • Minuta za zdravje na šolskem radiu ali kako drugače
 • Športna tekmovanja
 • Plavalni tečaji
 • Zimska šola v naravi
 • Pohodništvo (v okviru športnega dne – sodelujejo učenci cele šole)

DAN ZDRAVE ŠOLE: "MOJA ŠOLA - ZDRAVA ŠOLA"

Sodelovanja na Nacionalnem srečanju - Festivalu dobrih praks


(Nacionalni posvet ob 25. obletnici Slovenske mreže zdravih šol: Festival dobrih praks, Terme Zreče, 7.11.2018)


OBELEŽITEV SVETOVNIH DNI, VEZANIH NA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
 • Svetovni dan boja proti AIDS-u (1. december)
 • Svetovni dan gibanja (10. maj-Dan druženja treh generacij)
 • Svetovni dan hrane (16. oktober)
 • Svetovni dan zdravja (7. april)
 • Naravoslovni dan na temo – samooskrba)
EKOLOŠKA OSVEŠČENOST
 • Zbiralne akcije zbiranja starega papirja, zamaškov…
 • Ločevanje odpadkov (naravoslovni dan na temo - odpadki)
 • Varčevanje z vodo in elektriko
 • Svetovni dan zemlje

RDEČA NIT V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 –DUŠEVNO ZDRAVJE

PREDLOGI ZA RDEČO NIT 18/19   ?

 • 25 let Zdravih šol
 • Vzgoja v dobi digitalnih medijev  - tu se lahko vključijo tudi ostale zasvojenosti...oz. krepitev veščin...
 • Zmanjševanje teže šolske torbe
 • Hrup in zdravje
 • Peljemo naprej duševno zdravje, več gibanja (365 dni telovadimo skupaj)in povezujemo z zdravo prehrano
Obveščanje javnosti o delu Zdrave šole preko šolske spletne strani in kluba učencev »Zdravošolcev«

ŠOLSKI TIM

Tim Zdrave šole sestavljajo: vodja - koordinator, predstavniki učiteljev, učencev, vodstva, staršev, zdravstvene službe in lokalne skupnosti. Vsak član tima s svojega vidika ocenjuje in odkriva probleme na šoli, skupaj pa iščemo možne rešitve.

Vodja  Zdrave šole:
Marija Meklav

sobota, 20. januar 2018

Cilji 2017/18

NAČRTOVANJE PROGRAMA ZDRAVE ŠOLE

Sistematično načrtovanje:
 • Sodeluje ves tim ZŠ
 • Minuta za zdravje
 • Prioritete – rdeča nit (gibanje, zdrava prehrana, skrb za duševno zdravje)
 • Spremljanje izvajanja dejavnosti
Namen:
 • Izboljšati medosebne odnose
 • Zmanjšati stres
 • Boljše fizično in telesno počutje
 
Cilji:
Pridobiti informacije, znanja in veščine za zdrav življenjski slog (poudarek na zdravi prehrani, telesni dejavnosti in skrbi za zdravje).
 
Aktivnosti:
 • Minuta za zdravje
Tematske aktivnosti:
 • Svetovni dan hrane (16.10.17), zajtrk za vse učence, učitelj ter ostale delavce šole.
 • Dan boja proti Aidsu (1.12.17), razdeljevanje rdečih pentelj in propagandnega materiala.
 • Svetovni dan zdravja(7.4.17) : Vsak je sam odgovoren za svoje zdravje, rdeča nit razrednih ur. Predavanje medicinske sestre ZD Ptuj (Tema:Hrup)
 • Urejanje info točke.
Ciljna skupina:
 • Učenci, učitelji
Kanali:
 • Razredne ure, plakati, objave na spletni strani šole, šolski radio.
Evalvacija:

 • Sodelovanje vseh vključenih (učenci, učitelji)
 • Vprašalnik ob zaključku šole
 • Vnašanje podatkov v spletni obrazec 1Ka

 • Naša šola je že od leta 1998 v mednarodnem projektu zdravih šol.
 • Pri načrtovanju si prizadevamo za uresničitev vseh 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol.
 • Za načrtovanje in evalvacijo projekta skrbi šolski tim, ki ga sestavljajo strokovni delavci šole in zunanji člani.
 • Pri samem načrtovanju projektov dajemo velik pomen preventivnim dejavnostim na področju:
 • Duševnega zdravja
 • Zdrave prehrane
 • Gibanja
 • Medsebojnih odnosih in nenasilne komunikacije
Rdeča nit za šol. leto 2017/18 je nadaljevanje oz. nadgradnja gibanja, prehrane in duševnega zdravja.

Šolsko leto 2017/18
 

Svetovni dan hrane

SVETOVNI DAN HRANE , ki ga obeležujemo 16. oktobra , bo v okviru Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO) letos potekal p...